omänskliga   -   ogudaktiga   -   obarmhärtiga   -   obibliska   -   okristliga   -   onda


en enkel vädjan om hjälp
... och svenska kyrkors ovilja att hjälpa

   

 

 

 

 

 

 

in English

 

 


Här sammanställs personliga vädjandebrev som har skickats till kristna kyrkor i Sverige. Syftet med vädjandebreven till Sveriges kyrkor är efterfrågan om kyrklig hjälp. Breven har vädjat efter personligt medlemskap och kristet lärjungaskap i någon kristen kyrka, och en kyrkas vilja att hjälpa genom kontaktförmedling i sökande efter en kristen livskamrat.

Samtliga svenska kyrkors gensvar till denna fleråriga vädjan yttrar enhetlig ovilja att hjälpa. Sveriges pastorer saknar teologiskt eller etiskt argument för oviljan att hjälpa. Däremot visar den kristna Bibeln att Sveriges pastorer inte agerar efter Bibliska principer i denna ohjälpsamhet. Svenska pastorer och präster demonstrerar här oförstånd och obarmhärtighet.

 

 

Samlade och komprimerade brevtexter: Vädjandebreven

 

 

De kompletta brevtexterna:

 

 

 

 

 

Sammanställning av vädjandebreven som pdf-format: pdf

 

Lista över de kyrkor i Stockholm som har mottagit vädjan om hjälp: Stockholms kyrkor

 

Pingströrelsens Karisma Centers falskt intygande om frivilligt utträde: Karismasekten

 

Pingströrelsens motvilja att utreda medlemsuteslutningen från Pingstkyrkan: Pingst ffs

 

 

 

 

 

 

Kommentera:    e-post 

 

 

www.kyrkor.be 

Sveriges svenska pastorer