Vädjandebreven

 


 

 

 

 

 

Date: Thu, 22 Aug 2019 22:28

 

1055:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Thu, 15 Aug 2019 10:50

 

1054:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 6 Aug 2019 12:22

 

1053:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 30 Jul 2019 22:37

 

1052:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Thu, 25 Jul 2019 21:47

 

1051:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 16 Jul 2019 22:34

 

1050:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Wed, 10 Jul 2019 16:10

 

1049:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulskt svenska kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Huskvarna (http://huskvarna.pingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten anonymt via (info@huskvarna.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Equmeniakyrkan på Björkö (http://equmeniakyrkanbjorko.se) avvisade Torsten via kyrkans ordförande Liselotte Engström (ordforande@equmeniakyrkanbjorko.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Tue, 2 Jul 2019 13:31

 

1048:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 25 Jun 2019 13:01

 

1047:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävulskt typisk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Vännäs (https://www.pingstkyrkan-vannas.com) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten anonymt via (info@pingstkyrkan-vannas.com) utan förklaring eller kommentar. Pingstpastordjäveln och föreståndaren i Vännäs heter Robert Blomqvist.

 

 

 

 

 

Date: Wed, 19 Jun 2019 22:44

 

1046:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Fri, 14 Jun 2019 12:57

 

1045:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 4 Jun 2019 17:51

 

1044:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 28 May 2019 13:33

 

1043:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Wed, 22 May 2019 21:32

 

1042:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Mon, 13 May 2019 22:57

 

1041:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av Katolska Kyrkan i Sverige, med följande dialog:

 

Date:

Tue, 7 May 2019 07:10:38 +0000

From:

Sthlmdomkyrkan <sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se>

To:

'Sweden-is-evil@Sweden-is-evil.de' <Sweden-is-evil@Sweden-is-evil.de>

Subject:

SV: 1040:e Vädjan om hjälp.

 

Hej,

Tack för ditt långa brev och förtroende! Vi kan tyvärr inte förmedla någon typ av äktenskap e.l. det går emot kyrkorätten om frivillighet i äktenskapen.

Lycka till!

/Expeditionen

 

Date:

Tue, 7 May 2019 16:13:41 +0700

From:

Torsten <Okinawa-churches-banish-Torsten@karolinska.de>

To:

Sthlmdomkyrkan <sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se>

CC:

biskop@katolskakyrkan.se, generalvikarie@katolskakyrkan.se, kansler@katolskakyrkan.se, miroslaw.dudek@katolskakyrkan.se, stjepan.biletic@katolskakyrkan.se, matthias.grahm@katolskakyrkan.se, sekretariat@katolskakyrkan.se, info@katolskakyrkan.se, biskopsassistent@katolskakyrkan.se, kristina.hellner@katolskakyrkan.se, magnus.andersson@katolskakyrkan.se, generalvikarie@katolskakyrkan.se, agnes.eggertz@katolskakyrkan.se, helene.jungkvist@katolskakyrkan.se, marie.eidem@katolskakyrkan.se, elisabeth.kazinczy@katolskakyrkan.se, veronika.papp@katolskakyrkan.se, official.officialatet@katolskakyrkan.se, furio.cesare@katolskakyrkan.se, jorge.de.salas@katolskakyrkan.se, nina.norlin@katolskakyrkan.se, katarina.miksits@katolskakyrkan.se, ann-ida.fehn@katolskakyrkan.se, john.toumas@katolskakyrkan.se

Subject:

Fwd: SV: 1040:e Vädjan om hjälp.

 

Katolska Domkyrkoförsamlingen i Stockholm.

 

Hej expeditionens anonyme,

 

Tack för Ert korta brev!

 

I mitt 1040:e brev till Katolska Kyrkan i Sverige skrev jag angående min efterlysning av någon kristen kyrka i Sverige som vill välkomna mig som en Kristen människa. Min exakta fråga, också till Katolska Kyrkan i Sverige, var: ”Existerar en kristen kyrka inom Sverige som vill välkomna?

 

Katolska Kyrkan i Sverige valde att inte vilja uttrycka något välkomnande i avseende till denna exakta fråga angående välkomnande.

 

Utöver min specifika fråga till Katolska Kyrkan i Sverige om jag är välkommen som Kristen människa till lärjungamässig kristen gemenskap, deklarerade jag min förfrågan till Katolska Kyrkan i Sverige också angående hjälp i mitt sökande till äktenskaplig gemenskap.

 

Mina exakta ord till Katolska Kyrkan i Sverige var:

 

”Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.”

 

“Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i mitt sökande efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.”

 

I mitt sökande efter en kristen kyrka som (a) vill välkomna mig som en Kristen människa, och som (b) vill hjälpa/bistå MITT sökande efter kristen gemenskap, och som (c) vill hjälpa/bistå MITT sökande efter kontakt/kommunikation ”med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap”, valde Katolska Kyrkan i Sverige att avvisa.

 

Som svar till mitt 1040:e brev till Katolska Kyrkan i Sverige, avvisade Katolska Kyrkan i Sverige den kristna personen Torsten med återkommande falsk anklagelse mot oskyldige Torsten, att Torsten skulle ha efterlyst någon form av äktenskapsfördmedling.

 

Katolska Kyrkans expedition skrev falskt anklagande, och hånfullt:

 

“Vi kan tyvärr inte förmedla någon typ av äktenskap e.l. det går emot kyrkorätten om frivillighet i äktenskapen. Lycka till!

 

Som bevis mot Katolska Kyrkan i Sveriges Expedition respons till mitt 1040:e brev, hänvisas till dessa föregående brev till Katolska Kyrkan i Sverige: breven numrerade 672, 565, 365, 313, 231, 204, 192, 185, 145, 131, 126, 68, 30 via (http://www.kyrkor.be).

 

Katolska Kyrkan i Sverige har via dess anonyme expeditör i svar till brev 1040 endast betonat att Katolska Kyrkan i Sverige i praktiken endera är förståndshandikappad, eller att Katolska Kyrkans expedition betjänar satan.

 

Med vänlig hälsning, och ”lycka till” katolska expeditionsdjävel …

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 7 May 2019 11:38

 

1040:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Wed, 1 May 2019 23:36

 

1039:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Mariakyrkan i Katrineholm (http://mariakyrkan.nu) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via dess svenska pastorsdjävel Rimon Murad (rimon@mariakyrkan.nu), utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 23 Apr 2019 11:49

 

1038:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 16 Apr 2019 22:03

 

1037:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 9 Apr 2019 18:47

 

1036:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Östersund (http://www.pingstosd.se), tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten via pingstkyrkans föreståndare och pingstpastorsdjävel Sebastian Tarkiainen (st@pingstosd.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Thu, 4 Apr 2019 12:34

 

1035:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Wed, 27 Mar 2019 23:19

 

1034:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Mon, 18 Mar 2019 22:15

 

1033:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk pingstkyrka i Sverige.

 

Pingstkyrkan Nybro (http://nybro.pingst.se) i Nybro, tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten via pingstkyrkans föreståndare och pingstpastorsdjävel Niclas Madestam (niclas@nybro.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Thu, 14 Mar 2019 09:28

 

1032:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk pingstkyrka i Sverige.

 

Pingstkyrkan Filadelfia Öckerö (http://www.filadelfia.se) på Öckerö, tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten via pingstkyrkans ledare Linda Duvanå (linda@filadelfia.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Thu, 7 Mar 2019 18:56

 

1031:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 26 Feb 2019 16:10

 

1030:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävulska pingstkyrkor i Sverige.

 

Pingstkyrkan Mälarökyrkan Ekerö (https://www.malarokyrkan.se) på Ekerö, tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se) samt tillhörande satans Filadelfiakyrkor i Stockholmsregionen (https://www.filadelfiakyrkan.se) med dess nätverkande pingstpastorsdjävlar och sanningshatare, avvisade Torsten anonymt via (info@malarokyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Pingstkyrkan Filadelfia Öckerö (http://www.filadelfia.se) på Öckerö, tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten via pingstkyrkans informatör Sofia Utbult (sofia@filadelfia.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Tue, 19 Feb 2019 13:37

 

1029:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 12 Feb 2019 13:38

 

1028:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävulska pingstkyrkor, samt en typiskt djävulsk kyrka tillhörande EFK.

 

Pingstkyrkan i Södertälje (http://www.sodertaljepingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans Pingstpastor Jakob Freiman (jakob.freiman@sodertaljepingst.se) med pingstkyrklig ovilja och pingstkyrkans pingstkyrkliga ord ”Hej! Jag vill inte ha dina mejl! Ta bort mig från din mejllista. /Jakob”.

 

Pingstkyrkan i Östersund (http://www.pingstosd.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans Pingstpastor Andreas Noordberg (ungdom@ostersund.pingst.se) med pingstkyrkans pingstkyrkliga avsaknad av förklaring eller kommentar.

 

Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) avvisade Torsten via kyrkoledaren Christer Aadland (christer@lundhagskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

 

Date: Wed, 6 Feb 2019 14:05

 

1027:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

S:t Jakobs Kyrka i Göteborg (http://www.stjakob.se), tillhörande det djävliga trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via kyrkans församlingsföreståndare Maria Fässberg Norrhall (maria@stjakob.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Tue, 29 Jan 2019 16:40

 

1026:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

 

Date: Wed, 23 Jan 2019 22:28

 

1025:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 15 Jan 2019 11:52

 

1024:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 08 Jan 2019 12:28

 

1023:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk/djävulsk kyrka.

 

Trosalundskyrkan (Trosa Frikyrkoförsamling) i Trosa (http://www.trosalundskyrkan.se), tillhörande djävulska Equmeniakyrkan, avvisade Torsten anonymt via (info@trosalundskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

 

Date: Wed, 2 Jan 2019 21:21

 

1022:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av åtta djävliga svenska kyrkor. Sju kyrkors befälhavare tillhörande det djävliga trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige avvisade Torsten. En kyrka tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) avvisade Torsten.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Sandviken (https://www.fralsningsarmen.se/sandviken), avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (sandviken@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Karlstad (https://www.fralsningsarmen.se/karlstad), avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (karlstad@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Nässjö (https://www.fralsningsarmen.se/nassjo), avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (nassjo@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Örebro (https://www.fralsningsarmen.se/orebro), avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (orebro@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Södertälje (https://www.fralsningsarmen.se/sodertalje), avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (sodertalje@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Tranås (https://www.fralsningsarmen.se/tranas), avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (tranas@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Västerås (https://www.fralsningsarmen.se/vasteras), avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (vasteras@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

2014-10-13 avvisade Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) officiellt den oskyldige Torsten, genom dess Informationsansvarig för Frälsningsarmén i Sverige, Bert Åberg (bert.aberg@fralsningsarmen.se), och anonymt via samfundets generella adress (info@fralsningsarmen.se). Det svenskdjävliga kyrkoetablissemanget i Sverige, som inkluderar Frälsningsarmén i Sverige, uteslöt och avvisade Torsten utan att informera om Frälsningsarméns skäl till uteslutningen och avvisningen.

 

Elimkyrkan i Skövde (Skövde Baptistförsamling) i Skövde (http://www.elimkyrkanskovde.se), tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), avvisade Torsten anonymt via (kontakt@elimskovde.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

 

 

Date: Wed, 26 Dec 2018 12:35

 

1021:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svensk och djävlig pingstkyrka.

 

Den djävliga Pingstkyrkan i Uppsala (http://uppsalapingst.se) avvisade Torsten via Pingstkyrkans Bibellärare, Robert Wirehag (robert.wirehag@uppsalapingst.se), med följande pingstkyrkligt avvisande ord ”Hej, är du snäll och tar bort mig från framtida utskick. Hälsn. /// Robert”.

 

 

 

 

 

 

Date: Tue, 18 Dec 2018 12:33

 

1020:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Uppsala (http://uppsalapingst.se) avvisade Torsten via Pingstkyrkans föreståndare och pingstpastorsdjävel, Dan Salomonsson (dan.salomonsson@uppsalapingst.se), med följande pingstkyrkligt avvisande ord ”Vänligen stryk mig från denna sändlisista. Hälsningar Dan Salomonsson”.

 

 

 

 

 

Date: Tue, 11 Dec 2018 11:22

 

1019:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 4 Dec 2018 17:56

 

1018:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

 

 

Date: Tue, 27 Nov 2018 17:24

 

1017:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 24 Nov 2018 13:29

 

1016:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 15 Nov 2018 14:17

 

1015:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 7 Nov 2018 00:52

 

1014:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 29 Oct 2018 23:31

 

1013:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 26 Oct 2018 13:02

 

1012:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 16 Oct 2018 14:30

 

1011:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 11 Oct 2018 22:06

 

1010:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 2 Oct 2018 20:32

 

1009:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Skellefteå (http://pingstskelleftea.se) pingstavvisade Torsten via Pingstkyrkans pingstpastor och pingstföreståndare Roland Pettersson (rolle@pingstskelleftea.se) med följande svenska pingstord ”Hej Torsten. Jag skulle gärna se att du tar bort mig från sändningslistan eftersom vi i dagsläget uppe i Norrland knappast kan hjälpa dig med dina behov. Hälsningar Pingstkyrkan Skellefteå genom Roland Pettersson”.

 

 

 

Date: Mon, 24 Sep 2018 10:42

 

1008:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av åtta kyrkor tillhörande Frälsningsarmén i Sverige, samt av Frälsningsarméns Kapten och Förvaltningschef Elisabeth Beckman.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarméns Kapten och Förvaltningschef Elisabeth Beckman (https://www.fralsningsarmen.se/mer/media/pressmaterial/personer), avvisade Torsten 2018-09-19 via (elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Stockholm Templet (https://www.fralsningsarmen.se/templet), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (templet.sthlm@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Södermalm Söderkåren (https://www.fralsningsarmen.se/soderkaren), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (soderkaren@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Nyköping (https://www.fralsningsarmen.se/nykoping), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (nykoping@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Linköping (https://www.fralsningsarmen.se/linkoping), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (linkoping@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Umeå (https://www.fralsningsarmen.se/umea), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (umea@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Edsbyn (https://www.fralsningsarmen.se/edsbyn-bollnas), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (edsbyn@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Oskarshamn (https://www.fralsningsarmen.se/oskarshamn), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (oskarshamn@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Hönö (https://www.fralsningsarmen.se/har-finns-vi/hono-med-ockero-oarna), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (hono@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.

 

2014-10-13 avvisade Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) officiellt den oskyldige Torsten, genom dess Informationsansvarig för Frälsningsarmén i Sverige, Bert Åberg (bert.aberg@fralsningsarmen.se), och anonymt via samfundets generella adress (info@fralsningsarmen.se). Det svenskdjävliga kyrkoetablissemanget i Sverige, som inkluderar Frälsningsarmén i Sverige, uteslöt och avvisade Torsten utan att informera om Frälsningsarméns skäl till uteslutningen och avvisningen.

 

 

 

Date: Wed, 19 Sep 2018 12:57

 

1007:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.

 

Kyrkan Staden på Berget i Horred (https://stadenpaberget.se) kommenterade via en Kai Serholt (kai@stadenpaberget.se), med följande ord: ”Hej Torsten Nenzen, För flera år sedan svarade jag dig utifrån det lilla ljus jag har, jag kan inte hjälpa dig med medlemskap eftersom detta handlar om mer än medlemskap i en församling det handlar om nära relation då församlingen är Kristi kropp på jorden och man behöver bo nära varandra för att detta ska fungera. Vidare kan jag inte eftersom jag inte känner dig så väl hjälpa till med äktenskapliga relationer den som kan detta allra bäst är Jesus när du lever och talar med Honom. Han älskar med en evig kärlek och Guds ord talar om att om vi förblir i honom kan vi göra våra önskningar tydliga inför Honom och vi genom trohet få det vi önskar. Om jag får i all ödmjukhet säga något mer och det här får du pröva det hjälper inte att kritisera andra pastorer och ledare det skadar dig själv mer än dem. Utan låt Honom som dömer rättvist sköta det. Med Hälsning i Kristus, Kai Serholt, Ledare Staden på Berget, Horred”. Torsten besvarade kyrkans kommentar med dessa ord: ”Hej Kai Serholt, Ni skrev:  "det hjälper inte att kritisera andra pastorer och ledare det skadar dig själv mer än dem". Jag skriver:  Det hjälper inte Sveriges kyrkliga pastorer att ljuga, utesluta och förfölja en oskyldig Kristen, och vägra att omvända sig ifrån dessa ondskor. Det skadar inte endast alla dessa ondskans pastorer, och det skadar inte endast Sverige, men det skadar hela världen. Med vänlig hälsning, Torsten Nenzen”.

 

 

 

Date: Wed, 12 Sep 2018 00:04

 

1006:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Höglidenkyrkan Pingst i Hudiksvall (http://www.hoglidenkyrkan.se) avvisade Torsten via en (ylva.olofsson@hoglidenkyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 4 Sep 2018 23:49

 

1005:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 28 Aug 2018 23:18

 

1004:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 21 Aug 2018 13:19

 

1003:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Equmeniakyrkan Kaxholmen i Huskvarna (https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se) avvisade Torsten via kyrkans ungdomsledare (ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Mon, 13 Aug 2018 20:39

 

1002:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Hallsberg (https://www.fralsningsarmen.se/hallsberg) avvisade Torsten anonymt via (hallsberg@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 07 Aug 2018 12:30

 

1001:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 31 Jul 2018 01:04

 

1000:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävlig svensk kyrka.

 

Pingstkyrkan i Luleå (http://lulea.pingst.se) tillhörande det av satan styrda trossamfundet Pingst FFS avvisade Torsten via Pingstkyrkans föreståndare och Pingstpastor, David Sundström (exp@lulea.pingst.se), med kyrkligt svensk attityd och med följande svenska ord ”Hej! Var vänlig respektera att vi inte vill ha några fler mail från dig. Mvh, David Sundström, Pingstkyrkan Luleå”.

 

Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet Pingst FFS, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten en söndag (2016-07-03). HillSekt ringde då till Polisen och felaktigt anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. Två år senare återbesökte Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar (2018-07-22 samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart sparkade ut Torsten vid bägge besöken. Hillsongs sektledare Andreas Nielsen vägrade att uppge något verkligt skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av Torsten. Pingst FFS ledare stödjer Hillsongs globala bannlysning mot Torsten.

http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

 

 

 

Date: Wed, 25 Jul 2018 21:36

 

999:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 20 Jul 2018 11:26

 

998:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 10 Jul 2018 13:46

 

997:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 3 Jul 2018 23:55

 

996:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 26 Jun 2018 23:15

 

995:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sun, 24 Jun 2018 23:48

 

994:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 13 Jun 2018 15:00

 

993:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 5 Jun 2018 12:29

 

992:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade avvisande via en av kyrkans svenska pastorsdjävlar, Per Sturegård (per@betlehemskyrkan.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 29 May 2018 10:56

 

991:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska djävulskyrkor.

 

Allianskyrkan Jönköping (https://www.allianskyrkan.se) avvisade Torsten via en typiskt svensk pastorsdjävul, Fredrik Rydell (fredrik@allianskyrkan.se), med de svenskt avvisande orden ”Hej Torsten! Jag kan inte hjälpa dig med dina ärenden, och önskar bli borttagen från maillistan. /Fredrik”. Denne svenska pastorsdjävul ljuger naturligtvis, då pastorsdjävulens avvisning saknar samband med kapacitet men har samband med ovilja.

 

Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade avvisande via kyrkans studentpastor Nina Holgersson (nina@betlehemskyrkan.se) med kyrkligt svensk attityd och med följande svenska ord ”Jag vill inte ha några mer mail.....vänligen respektera det.....”.

 

 

 

Date: Wed, 23 May 2018 13:02

 

990:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulska svenska kyrkor.

 

Djävulska Betlehemskyrkan i Stockholm (http://www.betlehemskyrkan.com) tillhörande satans svenska trossamfund EFS avvisade Torsten anonymt via kyrkans styrelse (styrelsen@betlehemskyrkan.com) utan kommentar eller förklaring. Djävulska Betlehemskyrkan i Stockholm har tidigare avvisat Torsten via kyrkans prästdjävel Mark Carlson, och EFS-kyrkdjäveln Mark Carlsson hänvisade då (http://www.kyrkor.be/130122.htm) Torsten till ett bolag som bedriver affärsverksamhet genom kontaktförmedling inriktad specifikt också till lesbiska och homosexuella.

 

Satans Kyrkan, även känd som Svenska Kyrkan, som tidigare även tekniskt har uteslutit Torsten (http://www.kyrkor.be/080829.htm, http://www.kyrkor.be/080627.htm), avvisade nu igen Torsten anonymt (newyork@svenskakyrkan.se) via Satans Kyrkans prästdjävlar i New York (https://www.svenskakyrkan.se/newyork), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 15 May 2018 15:11

 

989:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 8 May 2018 13:03

 

988:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulsk-svenska trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade Torsten via kyrkans pastor och vice församlingsföreståndare Göran Zettergren (goran@betlehemskyrkan.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Frälsningsarmén i Sverige via Kungsholmskåren i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/Kungsholmen) avvisade Torsten anonymt (kungsholmen@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 2 May 2018 14:53

 

987:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Sverige, via (stockholm6@fralsningsarmen.se) tidigare tillhörande Kungsholmskåren i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/Kungsholmen), avvisade anonymt utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 24 Apr 2018 14:43

 

986:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en mottagare i en svensk kyrka.

 

Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade anonymt via (boa@lundhagskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 17 Apr 2018 00:08

 

985:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 10 Apr 2018 13:12

 

984:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp ..

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 03 Apr 2018 09:07

 

983:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 27 Mar 2018 15:54

 

982:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Mar 2018 14:01

 

981:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 14 Mar 2018 00:00

 

980:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Karlskoga (http://www.karlskoga.pingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse, avvisade Torsten anonymt via (info@karlskoga.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 07 Mar 2018 04:16

 

979:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 05 Mar 2018 22:24

 

978:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Feb 2018 00:53

 

977:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 15 Feb 2018 10:26

 

976:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp besvarades av en typisk pingstkyrkoledare; med exakt följande pingstkyrkodialog.

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 07:09:17 +0100

From:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

 

Hej Torsten!  Har du tid att prata lite med mig?  /Ola

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 13:29:09 +0700

To:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>, info@pingstkyrkan-vannas.com

 

Har du tid att besvara frågan?

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 07:57:01 +0100

From:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

 

Jag ska försöka ta mig tid ... men det var ett långt brev så vad exakt är frågan du vill ha svar på?

 

Date:

Fri, 9 Feb 2018 14:06:22 +0100

From:

Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

 

Jo, jag förstår ... MIN fråga kan låta dum då du i 975 brev skrivit dina två punkter med all tydlighet, men ändå... Vänligen, Ola

 

 

 

Date: Wed, 7 Feb 2018 01:42

 

975:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 01 Feb 2018 19:33

 

974:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 24 Jan 2018 07:07

 

973:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.

 

Pingstförsamlingen i Luleå (http://lulea.pingst.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst FFS, avvisade Torsten via pingstkyrkans pastor och föreståndare David Sundström (pastor@lulea.pingst.se) utan förklaring, men med kommentaren ”Vill du vara vänlig att ta bort mig från din sändlista. Med vänlig hälsning, David Sundström, Pingst Luleå”.

 

 

 

Date: Tue, 16 Jan 2018 06:33

 

972:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 09 Jan 2018 16:43

 

971:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 04 Jan 2018 07:36

 

970:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 26 Dec 2017 23:59

 

969:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 20 Dec 2017 04:03

 

968:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 12 Dec 2017 08:20

 

967:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 09 Dec 2017 07:41

 

966:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga svensk kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Varberg (http://www.varbergpingst.com), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade Torsten via Pingstkyrkans pastor Gustaf Nyström (gustaf@varbergpingst.com) utan förklaring eller kommentar.

 

Den ”Kristna Föreningen Filippi” i Lund (http://www.filippi.nu), tillhörande det djävliga trossamfundet Evangelisk Luthersk Mission (ELM) och bidragande till Svenska Satanskyrkan (https://www.svenskakyrkan.se), avvisade Torsten anonymt via (styrelsen@filippi.nu) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 29 Nov 2017 03:55

 

965:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 22 Nov 2017 23:21

 

964:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfunds ungdomsverksamhet.

 

Svenska Alliansmissionens (SAM) Ungdom (http://sau.nu) avvisade Torsten via Andreas Joakimson (andreas@ungtro.com) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 14 Nov 2017 15:57

 

963:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett trossamfund samt av en svensk kyrka.

 

Det djävliga trossamfundet EFS distrikt i Stockholm, EFS Mittsverige (http://www.efsmittsverige.org), avvisade Torsten anonymt via (info@efsmittsverige.org) utan förklaring eller kommentar.

 

Vintrosa Baptistförsamling (http://www.betelvintrosa.se), tillhörande det djävliga trossamfundet EFK, avvisade Torsten anonymt via (betel.vintrosa@telia.com) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 10 Nov 2017 19:38

 

962:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Mälarökyrkan i Ekerö (http://www.malarokyrkan.se) tillhörande satans Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och djävulens trossamfund Pingst FFS, avvisade Torsten via pingstkyrkans pastorsdjävel Samuel Klintefelt (samuel.klintefelt@malarokyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Elimkyrkan i Eskilstuna (http://elimkyrkan.com) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade Torsten anonymt via (info@elimkyrkan.com) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Sat, 04 Nov 2017 23:39

 

961:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 27 Oct 2017 16:05

 

960:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Satanskyrkan (Svenska kyrkan) i Sydney, Australien, (https://www.svenskakyrkan.se/sydney) avvisade Torsten anonymt via (sydney@svenskakyrkan.se), utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 18 Oct 2017 13:36

 

959:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 16 Oct 2017 14:01

 

958:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 09 Oct 2017 20:14

 

957:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 25 Sep 2017 23:32

 

956:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.

 

Katolska Kyrkan i Sverige och Stockholms Katolska Stift (http://www.katolskakyrkan.se) avvisade Torsten via (sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 20 Sep 2017 22:52

 

955:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.

 

Det svenskdjävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via samfundets utbildningskonsulent, Jacob Carlzon (jacob.carlzon@sau.nu), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Thu, 14 Sep 2017 19:06

 

954:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Det svenskdjävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via samfundets församlingskonsulent, Ulf Häggqvist (ulf.haggqvist@alliansmissionen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 05 Sep 2017 22:34

 

953:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Visby (https://www.fralsningsarmen.se/visby), tillhörande det hycklande svenska trossamfundet Frälsningsarmén, avvisade Torsten anonymt via (visby@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Mon, 28 Aug 2017 15:38

 

952:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 25 Aug 2017 22:21

 

951:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 15 Aug 2017 11:34

 

950:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 10 Aug 2017 10:48

 

949:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 02 Aug 2017 11:32

 

948:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 28 Jul 2017 12:51

 

947:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Centrumkyrkan i Kungsör (http://www.centrumkyrkankungsor.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via kyrkans diakon AnnaMaria Rose (diakon@centrumkyrkankungsor.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 18 Jul 2017 21:56

 

946:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Centrumkyrkan i Kungsör (http://www.centrumkyrkankungsor.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten anonymt via (info@centrumkyrkankungsor.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sat, 15 Jul 2017 10:16

 

945:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Pingstförsamlingen i Luleå (http://lulea.pingst.se), tillhörande det sataniska trossamfundet Pingst, avvisade Torsten anonymt via (exp@lulea.pingst.se) utan förklaring, men med de kyrkliga orden ”Var vänlig och ta bort oss från din sändlista. Pingst Luleå

 

 

 

Date: Tue, 04 Jul 2017 12:28

 

944:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Svenska Kyrkan i Melbourne (https://www.svenskakyrkan.se/melbourne) tillhörande det sataniskt homosexpropagerande trossamfundet Svenska Kyrkan avvisade Torsten via kyrkans kyrkoherde Gunnar Olofsgård (gunnar.olofsgard@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 28 Jun 2017 23:54

 

943:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 24 Jun 2017 01:43

 

942:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 13 Jun 2017 11:53

 

941:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 9 Jun 2017 23:32

 

940:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Svenska Kyrkan i Melbourne (https://www.svenskakyrkan.se/melbourne) tillhörande det sataniskt homosexpropagerande trossamfundet Svenska Kyrkan avvisade Torsten via kyrkans diakon Katarina Olofsgård (katarina.olofsgard@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Mon, 5 Jun 2017 23:43

 

939:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 23 May 2017 14:59

 

938:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

EFS-kyrkan i Östersund (https://www.efsostersund.se), som identifierar sig med satans svenska homsexkyrka (Svenska Kyrkan), avvisade Torsten anonymt via (info@efsostersund.se) utan förklaring eller kommentar. Uppenbarligen är trossamfundet EFS prioritet att identifiera med satans Svenska Kyrkans homosexpropaganda, och att därmed missionera för ett mer utbrett praktiserande av homosexualitet.

 

 

 

Date: Sat, 20 May 2017 16:07

 

937:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Satans svenska homosexkyrka, den så kallade Svenska Kyrkan (https://www.svenskakyrkan.se) vars trossamfund officiellt har exkommunicerat och bannat Torsten tidigare, anonymt avvisade Torsten igen via (info@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Den djävulska pingstkyrkan Smyrna i Göteborg (http://smyrna.se) anonymt avvisade Torsten via (info@smyrna.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Sun, 14 May 2017 23:45

 

936:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 6 May 2017 23:59

 

935:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sun, 30 Apr 2017 00:24

 

934:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk parakyrklig organisation med tillhörande kyrka.

 

Betelförsamlingen i Runemo (http://www.betelrunemo.se) via Trosgnistan (curt@trosgnistan.se) avvisade Torsten utan förklaring eller kommentar.

 

En person från allmänheten kommenterade till kyrkor.be: http://www.kyrkor.be/en-kommentar-till-kyrkor.be-170425.htm

 

 

 

Date: Sun, 23 Apr 2017 23

 

933:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulska/svenska kyrkor.

 

Leksands Pingstförsamling (http://leksandpingst.se) tillhörande den djävliga pingströrelsen i Sverige, avvisade Torsten anonymt via (exp@leksand.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Immanuelskyrkan i Stockholm (https://www.immanuel.se/korean) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via pastorn Choong-Il Cho (cho@immanuelskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 14 Apr 2017 23:50

 

932:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 4 Apr 2017 22:51

 

931:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 29 Mar 2017 01:06

 

930:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk och djävlig pingstkyrka.

 

Lorensbergskyrkan i Kalmer (http://lorensbergskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade Torsten anonymt via (info@lorensbergskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring. Den typiskt falska pingstkyrkan deklarerar på kyrkans hemsida ”Vi vill vara en öppen kyrka som välkomnar alla människor - genom hela livet”; en vilja som uppenbarligen inte manifesteras i verkligheten.

 

 

 

Date: Thu, 23 Mar 2017 23:59

 

929:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig kyrka.

 

Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumlapingst.se) tillhörande djävulska trossamfundet Pingst avvisade anonymt via (pk@kumla.pingst.se) med de avvisande orden Hej Torsten ! Vänligen ta bort oss från din sändlista. Mvh Pingstkyrkan Kumla info@kumla.pingst.se”.

 

 

 

Date: Tue, 14 Mar 2017 10:34

 

928:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävliga svenska kyrkor.

 

Norrtullkyrkan i Söderhamn (http://norrtullkyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade via en pingskyrkodjävel (per@soderhamnpingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Frälsningsarmén i Finspång (https://www.fralsningsarmen.se/finspang) avvisade anonymt via (finspang@fralsningsarmen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 8 Mar 2017 01:43

 

927:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Västerportkyrkan i Kalmar (http://www.vasterportkyrkan.se), tillhörande de djävulskt svenska trossamfunden Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan, avvisande via (hannasara@vasterportkyrkan.se, boppe@vasterportkyrkan.se, ordforande@vasterportkyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Johanneskyrkan i Linköping (http://johanneskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, avvisande via (info@johanneskyrkan.se, linalie@johanneskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Mon, 27 Feb 2017 01:13

 

926:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Vädjan om hjälp avvisades av svenska kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Visby (http://www.visbypingst.se) avvisade via (pingstkyrkan@visbypingst.se).

Jakobsbergskyrkan i Järfälla (http://jakobsbergskyrkan.nu) tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via (jakobsbergskyrkan@jakobsbergskyrkan.nu).

Rotebrokyrkan i Sollentuna (http://equmeniakyrkan.se/rotebro) tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via (info@rotebrokyrkan.se).

Elimkyrkan Sundsvall (http://www.elimkyrkansundsvall.se) avvisade via (kyrkan@elimkyrkansundsvall.se).

Östanåskyrkan i Köping (http://ostanaskyrkan.se) avvisade via (info@ostanaskyrkan.se).

 

 

 

Date: Tue, 21 Feb 2017 13:28

 

925:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 14 Feb 2017 12:56

 

924:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 7 Feb 2017 22:54

 

923:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 1 Feb 2017 00:01

 

922:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans medarbetare, Jonathan Lund (jonathan@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sat, 28 Jan 2017 18:54

 

921:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 18 Jan 2017 00:35

 

920:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén Kår393 på Södermalm i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/kar-393) avvisade Torsten anonymt via (kar393@fralsningsarmen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 10 Jan 2017 22:24

 

919:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans familj- och ungdomsledare, Nicole El Murr (nicole.el-murr@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Eskilstuna Frälsningsarmén (https://www.fralsningsarmen.se/eskilstuna) avvisade Torsten anonymt via (eskilstuna@fralsningsarmen.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 3 Jan 2017 11:33

 

918:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans assisterande pingstpastor, Johan Brännberg (johan.brannberg@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sun, 1 Jan 2017 16:12

 

917:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 21 Dec 2016 13:46

 

916:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges pingstkyrkodjävliga pingstpastorer avvisar som satan.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre pingstkyrkodjävliga pingstkyrkor i Sverige.

 

Pingstkyrkan Örnsköldsvik (http://www.pingst-ovik.se) avvisade via kyrkans pingstkyrkodjävliga pingstpastor, Stefan Beimark (stefan.beimark@pingst-ovik.se), utan kommentar eller förklaring.

 

Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade anonymt via (info@botkyrkapingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Pingstkyrkan Nybro (http://nybro.pingst.se) avvisade anonymt via (info@nybro.pingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 13 Dec 2016 19:12

 

915:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges pastorer - utan vett och etikett.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

I en flygplats, onsdagen 2016-12-07, korsades vägarna igen mellan Torsten och en typisk svensk pingstpastor - Johannes Amritzer. Johannes Amritzer har tidigare varit en undervisande pingstledare inom Karismasekten i Stockholm. Pingströrelsens Karismasekt är den kyrkan som ursprungligen uteslöt Torsten 2002 utan förklaring – en utslutning som trossamfundet Pingst ffs senare skuldbelagde Torsten för genom Pingst ffs falska anklagelse mot Torsten att Torsten ”kan uppfattas som en besvärlig person”. Idag är denne tidigare undervisande ledare inom Karismasekten, Johannes Amritzer (http://johannesamritzer.com), en så kallad ”pastor” i en kyrka i Stockholm vid namn SOS Church Stockholm (http://missionsos.org/church-info). Eftersom jag kände igen pingströrelsens Johannes Amritzer i flygplatsen 2016-12-07, och han kände igen mig, gick jag from till mannen och hälsade. Johannes Amritzer frågade snart Torsten om Torsten var medlem i någon kyrka, och jag svarade att jag inte är medlem i någon kyrka eftersom jag är avvisad ifrån de allra flesta kyrkorna. Med en kaxig stil frågade Johannes Amritzer då, trotsigt, ”Menar du verkligen att du inte är välkommen av alla pastorer inom till exempel Hillsong? Du låter arrogant.” Jag svarade då lite akademiskt och lågmält att jag faktiskt har skrivit om detta, med bevis om den totala uteslutningen ifrån bland annat just den pingstsekten, Hillsong. Jag tog fram min plånbok, tog fram mitt personliga visitkort med mina kontaktuppgifter, och skrev på baksidan av mitt visitkort länkadressen till denna bevisliga information (http://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). När jag överlämnade mitt visitkort till Johannes Amritzer, som stod bredvid, tog han emot visitkortet och omedelbart kastade det demonstrativt i soptunnan på hans motsatta sida. Jag frågade då ”Varför gjorde du så?”. Jag öppnade soptunnan, fiskade fram ur soptunnan mitt personliga visitkort med handskriven länk på baksidan, och kommenterade till Johannes Amritzer ”Det var oartigt.” Jag lämnade honom.

 

Det är inte första gången som kyrkliga pastorer föraktfullt demonstrerar sitt ogillande på detta sätt. I en helt annan kyrka och sammanhang hade jag tidigare överlämnat ett personligt ifyllt välkomstkort med mina kontaktuppgifter direkt till kyrkans pastor, som sedan nonchalant droppade ner välkomstkortet i soptunnan - demonstrativt.

 

Denne typiske pingstpastor, Johannes Amritzer, beskyller Torsten för arrogans i det att Torsten korrekt påstår att Torsten faktiskt är utesluten ifrån samtliga HillSect’s kyrkor över hela världen.

 

Det arroganta, däremot, är pingströrelsens och övriga kyrkliga pastorers förakt för fakta, förakt för evidens och förakt för sanning, och pastorers vägran att omvända sig.

 

 

 

Date: Wed, 7 Dec 2016 12:47

 

914:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 29 Nov 2016 01:05

 

913:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 23 Nov 2016 01:29

 

912:e  Vädjan om hjälp.

satans Svenska Kyrkan olämplig att klassificeras som kristen kyrka

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulspingstkyrka.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade Torsten via pingstkyrkans pingstpastor och vice föreståndare Sören Eskilsson (soren.eskilsson@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 16 Nov 2016 21:27

 

911:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk djävlig kyrka.

 

Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) avvisade via kyrkans svenskdjävliga pastor och föreståndare, Bertil Edin (bertil@centrumkyrkan.se), med de svenska orden ”Det skulle vara snällt av dig om du tog bort mig från maillistan. Vänliga hälsningar! Bertil Edin”.

 

 

 

Date: Mon, 14 Nov 2016 01:16

 

910:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges pingstpastorsdjävlar i de svenska pingstkyrkorna

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två pingstpastorsdjävlar och en pingstledare i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans pingstpastor Eric Andersson (eric.andersson@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand och Finska Filadelfia i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans pastor Timo Hakkarainen (timo.hakkarainen@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans sociala ledare Sofia Fållsten (sofia.fallsten@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 1 Nov 2016 10:25

 

909:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade anonymt via (info@lundhagskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Fri, 28 Oct 2016 09:44

 

908:e  Vädjan om hjälp.

satans svenska Pingstkyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre av satans svenska pingstkyrkodjävlar.

 

Den djävulska Filadelfiakyrkan i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via satan’s pastor och föreståndare, Niklas Piensoho (niklas.piensoho@filadelfia.nu), utan kommentar eller förklaring.

 

Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumlapingst.se) svarade anonymt (pk@kumla.pingst.se) med en pingstkyrko-avvisning ”Vänligen ta bort oss från din maillista. Mvh Pingstförsamlingen Kumla”.

 

Pingstkyrkan i Askersund (http://pingstaskersund.se) avvisade anonymt via (info@pingstaskersund.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Thu, 20 Oct 2016 21:35

 

907:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskt trossamfund.

 

Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via dess utlandsarbetare Eva-Marie Cider (eva-marie.cider@alliansmissionen.se) med förklaringen ”Jag jobbar bara tillfälligt här på SAM och ber dig därför att stryka mig från din adress lista.

 

 

 

Date: Tue, 11 Oct 2016 23:40

 

906:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 5 Oct 2016 23:10

 

905:e  Vädjan om hjälp.

Pastorerna i Sveriges kyrkor betjänar satan genom avvisandet av Torsten.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskdjävligt trossamfund.

 

Det djävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via samfundets missionsföreståndare Kjell Larsson (kjell.larsson@alliansmissionen.se) med de avvisande svenska orden Vänligen stryk mig från e-postlistan Mvh Kjell Larsson”.

 

 

 

Date: Wed, 28 Sep 2016 23:24

 

904:e  Vädjan om hjälp.

satans kyrkopastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Sep 2016 22:13

 

903:e  Vädjan om hjälp.

djävulens kyrkliga svenskpastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Vasakåren i Stockholm (http://www.fralsningsarmen.se/vasakaren) tillhörande djävulen samt det svenska trossamfundet Frälsningsarmén (http://www.fralsningsarmen.se) avvisade anonymt (vasakaren@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 13 Sep 2016 02:46

 

902:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

Måndagen Sept. 12, 2016, deklarerade Polisen i Sverige en avsikt att kalla Torsten till förhör för hets mot folkgrupp. I samband med att Torsten offentligt läste Bibelverser om utövande av homosexualitet, ingrep svensk polis och hindrade Torsten från att offentligt fortsätta läsa verser från Bibeln. Talet med titeln "Det bibliska perspektivet på människors homosexualitet" är helt Bibelbaserat. Polisen som avbröt Torstens balanserade röstläge i det Bibliska talet, hävdade att Sverige likställer offentliga läsningar från Bibeln med offentliga läsningar från Adolf Hitlers "Mein Kampf". För den svenska polisen (och eventuellt även för den svenska allmänna åklagaren), är den judisk-kristna Bibeln (som är Guds heliga ord) lika hatisk som Adolf Hitlers ord. I Sverige är Gud och Adolf Hitler lika hatiska. En ljudupptagningen av Torstens skrivna tal och polisens avbrytande av talet finns.

 

Talet i skrift: http://www.nenzen.net/Biblical_perspective_on_homosexuality.pdf

Talet inspelat: http://www.nenzen.net/Swedish_Police_interference_of_religious_freedom_160912.mp3

 

Sveriges Polis sade bland annat:

·        ”Vet du vem Hitler var? Du vet att han har skrivit en bok; Mein Kampf. Men om nån skulle stå och läsa den där, så spelar det ingen roll om det står i en bok. Det är fortfarande hets mot folkgrupp. Det spelar ingen roll att det står i Bibeln.

·        ”När du pratar om homosexualitet som något nedlåtande eller fel, då har vi ett problem.”

·        ”Du är misstänkt på brott som du är skyldig att inte göra.”

·        ”Jag har sett att det är hets mot folkgrupp bara det här.”

·        ”Det som kommer att hända är att en anmälan upprättas och du kommer att kallas till förhör.”

 

 

 

Date: Tue, 6 Sep 2016 13:54

 

901:a  Vädjan om hjälp.

satans svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Centrumkyrkan i Mariannelund (http://centrumkyrkanmariannelund.se), delvis tillhörande den sataniska svenska Pingströrelsen (http://www.pingst.se), avvisade via föreståndaren Christina Hahl (benjamin@centrumkyrkanmariannelund.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Vårstakyrkan i Grödinge (http://www.varstakyrkan.se), tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmeniakyrkan (http://equmeniakyrkan.se), avvisade anonymt via (varstakyrkan@spray.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 31 Aug 2016 01:08

 

900:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 24 Aug 2016 13:55

 

899:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 17 Aug 2016 19:27

 

898:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades dels av ett svenskt trossamfund och dels av en svensk kyrka.

 

Det svenska trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via trossamfundets administrativa chef Tomas Flood (tomas.flood@alliansmissionen.se) utan kommentar.

 

Rissnekyrkan i Sundbyberg (http://www.rissnekyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade via kyrkans föreståndare och pastor Magnus Kronberg (magnus@rissnekyrkan.se) utan kommentar.

 

 

 

Date: Mon, 8 Aug 2016 19:46

 

897:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges kyrkdjävulska trossamfund

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.

 

Trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via Svenska Alliansmissionens missionssekreterare Gerd Pettersson (gerd.pettersson@alliansmissionen.se), utan kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 5 Aug 2016 23:41

 

896:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 27 Jul 2016 23:46

 

895:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges avvisande pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Östermalmskyrkan i Kristianstad (http://ostermalmskyrkan.nu) avvisade via kyrkans pastor Marcus Froding (marcus.froding@ostermalmskyrkan.nu) utan ytterligare kommentar.

 

Församlingen/föreningen Filippi i Lund (http://www.filippi.nu) avvisade anonymt via (info@filippi.nu) utan kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 20 Jul 2016 01:05

 

894:e  Vädjan om hjälp.

Satans HillSekt i Stockholm

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.

 

Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet Pingst ffs, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten på en söndag. HillSekt ringde till Polisen och anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. HillSekt absolut vägrar att uppge något verkligt skäl för HillSektens globala bannlysning mot Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

 

 

 

Date: Tue, 12 Jul 2016 23:39

 

893:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska pingstpastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 6 Jul 2016 14:25

 

892:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges lögnaktiga pingströrelse

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

Det svenska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) är intimt associerad med sektledaren Brian Houston genom svenska pingströrelsens sekt Hillsong. Trossamfundet Pingst koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin, HillSect, går via pingstkyrkans sektledare Andreas Nielsen (tidigare sektledare inom Karismasekten ’Stockholm Karisma Center’).

 

Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot personen Torsten, och, samtliga Hillsong pastorer över hela världen absolut vägrar att omvända sig från Hillsongs världsomspännande lögner, förtal och förföljelse mot den absolut oskyldige personen Torsten. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med att sprida lögn och förtal mot Torsten inom deras eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar Torsten även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.

 

En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift Världen Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong Stockholm (http://hillsong.com/stockholm), där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian Houston.

 

Den svenska ”kristna” redaktionen av lögnhalsar, manipulatörer och sektledare är intimt förknippade med HillSect’s ärkemanipulatör Brian Houston: http://www.kyrkor.be/VarldenIdag-intimt-associerad-med-Hillsect-Brian-Houston.pdf

 

Efter det att flera kyrkliga pastorer hade bekräftat att Hillsong var en källa till lögn, förtal och förföljelse mot den oskyldige personen Torsten, bekräftade Hillsong till sist 2016 att Hillsong Global Network hade verkställt en global bannlysning mot personen Torsten.

 

Identiskt med Stockholms lögnaktiga Karismasekt (Stockholm Karisma Center) och den svenska pingströrelsen Pingst ffs, som båda absolut vägrade att förklara den svenska Pingströrelsens uteslutning mot den oskyldige personen Torsten, så vägrade även Hillsong Global Network och dess ärkedjävel Brian Houston att besvara specifika frågor kring Hillsong’s lögner, förtal och förföljelse mot personen Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Brisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm

 

Förståndiga, ansvarstagande och gudfruktiga kristna människor däremot varnar för pingströrelsens extremt falska ledare inom pingstsekten Hillsong kyrkliga underhållningsindustri: http://hillsongchurchwatch.com

 

 

 

Date: Thu, 30 Jun 2016 11:06

 

891:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges svenska kyrkoislam

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

http://www.gatestoneinstitute.org/8322/sweden-church-imam

 

 

 

Date: Wed, 22 Jun 2016 01:45

 

890:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Europaporten Malmö Pingstförsamling (http://www.europaporten.com) avvisade via pingstkyrkans pastor Mikael Järlestrand (mikael.jarlestrand@europaporten.com) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 14 Jun 2016 10:54

 

889:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Den djävulska Filadelfiakyrkan Rörstrand (http://www.filadelfia.nu) i Stockholm bekräftade alla tidigare uteslutningar och avvisningar från Filadelfiakyrkan Rörstrand, via svenska pingstpastorsdjäveln Sören Eskilsson (soren.eskilsson@filadelfia.nu) som också är vice ordförande i djävulskapet. Pingstpastorsdjäveln undvek att förklara eller kommentera avvisningen.

 

 

 

Date: Wed, 8 Jun 2016 12:41

 

888:e  Vädjan om hjälp.

djävulspastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svenskdjävlig kyrka.

 

Den exkluderande och fientliga Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) avvisade via en av kyrkans anställda svenska kyrkoledare, Angelica Möller (angelica.moller@centrumkyrkan.se), med avvisande svenska ord Hej, Tack för dina mail men skulle uppskatta om vi togs bort från den här maillistan. Tack på förhand! Mvh, Centrumkyrkan”.

 

 

 

Date: Mon, 6 Jun 2016 13:57

 

887:e  Vädjan om hjälp.

djävulens pastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Skogakyrkan i Kungsängen (http://www.skogakyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans pastor Stojan Gajicki (stojan@skogakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 24 May 2016 21:03

 

886:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska präster och satans pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 19 May 2016 09:31

 

885:e  Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkliga präster

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 14 May 2016 09:17

 

884:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniska pastorer och präster

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 9 May 2016 00:16

 

883:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sviniga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sun, 1 May 2016 19:37

 

882:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 21 Apr 2016 20:58

 

881:a  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pingstpastorer älskar lögn och hatar rättfärdighet

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Sveriges djävulska pingstpastorer och satans präster älskar lögn, och hatar Guds rättfärdighet. Den föregående vädjan om hjälp avvisades, just därför, av fyra kyrkliga ledare samt en ledare för den svenska pingströrelsen.

 

Trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) avvisade via dess styrelseledamot Bengt Adauktusson (bengt.adauktusson@telia.com) (ledamot i Pingst ffs styrelse och i styrelsen för Trossamfundet Pingst http://www.pingst.se/om-pingst/organisation/styrelsen/) utan kommentar eller förklaring.

 

Bottnaryd Pingstkyrka (http://bottnarydpingst.se) avvisade anonymt via (info@bottnarydpingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Tibro Pingstkyrka (http://tibropingst.se) avvisade anonymt via (info@tibropingst.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Immanuelskyrkan i Stockholm (http://www.immanuel.se) tillhörande det svenska trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via kyrkans pastor Claes-Göran Ydrefors (cg.ydrefors@immanuelskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

Betelkyrkan Vaggeryd (http://www.betelvaggeryd.se) tillhörande det svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans pastor Jakob Fhager Bjärkhed (pastorn@betelvaggeryd.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 14 Apr 2016 12:06

 

880:e  Vädjan om hjälp.

Satans svenska pingstpastorsdjävlar

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska pingstkyrkor.

 

Pingstkyrkan ”United Stockholm(http://unitedsthlm.nu) tillhörande svenskdjävliga Pingströrelsen avvisade fegsvenskt och anonymt via (info@unitedsthlm.nu) utan kommentar eller förklaring. Därutöver valde pingstkyrkan United Stockholm att demonstrera sin sataniska inklination, genom att avsiktligt söka att skada mig. Svenska pingstkyrkan United Stockholm anmälde som spam min vädjan till pingstkyrkan United Stockholm, till mina avtalade mailservers, istället för att autoavregistrera via en bifogad avregistreringslänk. Djävulskap är ett av svenska pingströrelsens kännetecken. United Stockholm är kopplad till United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) vars kreatör heter Magnus Persson (mp@united.nu). Det är rimligt att gissa att de anonyma pingstkyrkodjävlarna inom pingstkyrkan United Stockholm som sökte att skada mig via deras spamanmälan, är pingstkyrkans ledare Daniel Stenmark och Linda Stenmark.

 

På svenska pingströrelsens United Stockholm hemsida (http://unitedsthlm.nu), (https://www.facebook.com/UnitedSthlm), beskriver pingstkyrkan sig själva som ”en attraktiv och inkluderande kyrka”. Naturligtvis är pingströrelsens självbeskrivande klichéer inget mer än hyckleri och falsk varudeklaration.

 

United Stockholm, och United Global Network med Magnus Persson (http://united.nu) som är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net), har en koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin HillSect. Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot mig, och, samtliga Hillsong pastorer över hela världen absolut vägrar att omvända sig från deras Hillsongs världsomspännande lögner, förtal och förföljelse mot mig. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med att sprida lögn och förtal mot mig inom deras eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar mig även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.

 

En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift Världen Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong Stockholm, där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian Houston.

 

Hillsong Network bekräftade nyligen Hillsongs globala bannlysning mot Torsten: http://www.kyrkor.be/Hillsong-Brisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm

 

Date: Tue, 15 Sep 2015 20:15

850:e  Vädjan om hjälp.

”United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) församlingsplanterare (http://nyakyrkor.se) i Malmö avvisade Torsten via dess kreatör Magnus Persson (mp@united.nu), utan att förklara varför. Magnus Persson är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net) som också har en tydlig koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin Hill Sect (korrekt stavat Hill Song: https://hillsong.com/family). I samtliga HillSect-kyrkor där Torsten har besökt har dess pastorer uteslutet Torsten, med lögner, förtal eller med simpel vägran att ange orsak till uteslutning (http://www.kyrkor.be/Tokyo-Lifehouse-Church-Japan.htm). Också andra människor varnar för ytliga och falska HillSects kyrkliga underhållningsindustri: (http://hillsongchurchwatch.com). Magnus Persson var en av de ursprungliga ledarna i Karismasekten (Stockholm Karisma Center); den svenska kyrkan som initierade samtliga kyrkors uteslutning av Torsten i Sverige och globalt, men Magnus Persson var inte direkt involverad i Karismasekten vid tidpunkten för dess uteslutning mot Torsten.”

 

Hjo Pingstförsamling (http://hjo.pingst.se) tillhörande trossamfundet Pingst avvisade anonymt den föregående vädjan via (info@hjo.pingst.se), utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 8 Apr 2016 02:00

 

879:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Bergslagskyrkan Nora (http://bergslagskyrkan.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet EFK avvisade via kyrkans ordförande Anders Lindström (ordf@bergslagskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 31 Mar 2016 15:21

 

878:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Frälsningsarmén i Östersund (http://www.fralsningsarmen.se/ostersund) avvisade anonymt via (ostersund@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Fri, 25 Mar 2016 14:40

 

877:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 19 Mar 2016 12:35

 

876:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges och satans kyrkopastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga kyrkor i Sverige.

 

Ockelbo Missionsförsamling i Ockelbo (http://equmeniakyrkan.se/ockelbo) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisande anonymt via (ockelbo.missionskyrka@telia.com) utan förklaring eller kommentar.

 

Citykyrkan Stockholm (http://cks.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade anonymt via (info@cks.se) utan förklaring eller kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 10 Mar 2016 00:47

 

875:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

Hycklande Pentecostal European Fellowship (http://pef.eu) leds nu av den karakteristiskt onda Pingströrelseledaren Pelle Hörnmark, som avvisade Torsten. Svenska kyrkdjävlarna sprider sin kyrkliga ondska.

 

 

 

Date: Wed, 2 Mar 2016 11:04

 

874:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 26 Feb 2016 00:07

 

873:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävulska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Ådalskyrkan i Mörrum (http://adalskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade anonymt via (info@adalskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Thu, 18 Feb 2016 23:32

 

872:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 11 Feb 2016 23:11

 

871:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska kyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstpastorsdjävel.

 

Pingstkyrkan i Alingsås (http://pingstkyrkan.com) avvisade via kyrkans föreståndare och pingstpastor Peter Lewin (peter@pingstkyrkan.com) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 3 Feb 2016 12:18

 

870:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges ogudaktiga pastorsdjävlar

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Alingsås (http://pingstkyrkan.com) avvisade anonymt via (info@pingstkyrkan.com) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 26 Jan 2016 23:37

 

869:e  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 21 Jan 2016 22:01

 

868:e  Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Pingstkyrkan i Södertälje (http://www.sodertaljepingst.se) avvisade via kyrkans barn- och familjeansvarige Zara Hallström (zara.hallstrom@sodertaljepingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande svinsvenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans skribent Anette Johansson (anette.johansson@saron.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 13 Jan 2016 23:52

 

867:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Kalix (http://www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.kalix) avvisade via pingstkyrkans föreståndare Daniel Fahlstedt (daniel@pingst.be) och Samuel Jonsson (samuel@pingst.be) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Fri, 8 Jan 2016 01:15

 

866:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk katolsk kyrka och av en svensk pingstkyrka.

 

Stockholms Katolska Stift (http://www.katolskakyrkan.se) avvisade via Katolska kyrkans biskopsvikarie Miroslaw Dudek (miroslaw.dudek@katolskakyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Pingstkyrkan i Södertälje (http://www.sodertaljepingst.se) avvisade anonymt via (info@sodertaljepingst.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 30 Dec 2015 01:28

 

865:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrklig armé.

 

Frälsningsarmén i Skelleftehamn (http://www.fralsningsarmen.se/Skelleftehamn) avvisade Torsten anonymt via (skelleftehamn@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring. På Frälsningsarmén Skelleftehamn hemsida deklarerar församlingen att de är "en församling öppen för alla" samt att ”Vårt uppdrag är att … utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.” I så fall inkluderar inte Frälsningsarméns ”alla” personen Torsten, och Frälsningsarméns uppdrag ignoreras i ignorerandet och diskriminerandet av Torsten.

 

 

 

Date: Thu, 24 Dec 2015 01:53

 

864:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges onda pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Kalix (http://www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.kalix) avvisade anonymt via (info@pingst.be) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Sat, 19 Dec 2015 23:35

 

863:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Husbykyrkan i Kista (http://www.husbykyrkan.com) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via kyrkans svenska ungdomspastor Anton Thilander (anton.thilander@husbykyrkan.com), utan kommentar eller förklaring.

 

Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) tillhörande den svenskdjävulska pingströrelsen avvisade via pingstkyrkans medpastor Berit Stenstrand (berit@stenstrand.com), utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 9 Dec 2015 13:33

 

862:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 5 Dec 2015 13:13

 

861:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en pingstdjävlig svensk kyrka.

 

Pingstkyrkan i Östersund (http://www.pingstosd.se) avvisade via en halv-anonym svensk pingstdjävel (eventuellt en pingis-administrativ Tore Jansson) (info@ostersund.pingst.se) med följande passionerade ord Ber härmed att du tar bort oss från din maillista! /Tore”.

 

 

 

Date: Fri, 27 Nov 2015 17:50

 

860:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges kyrkliga djävulspastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 20 Nov 2015 22:09

 

859:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 14 Nov 2015 14:06

 

858:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra svenska kyrkor.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, avvisade via en ledare (erik.holke@saron.se) utan kommentar.

 

Filadelfiakyrkan Öckerö (http://www.filadelfia.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Pingströrelsen, avvisade anonymt via (exp@filadelfia.se) utan förklaring.

 

Kyrkan ’Nådens Mission’ (http://www.ggwo.se) avvisade onådigt via dess pastor Mikael Toll (mikael.toll@ggwo.se), utan förklaring.

 

En svensk vikingakyrka som söker vikingarevolution ’The House’ (http://thehousesweden.com/about) avvisade sedvanligt svenskt, och anonymt, via (thehousesweden@gmail.com).

 

 

 

Date: Thu, 5 Nov 2015 11:47

 

857:e  Vädjan om hjälp.

satans svenska pastorer i Sverige

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.

 

Husbykyrkan i Stockholm (http://www.husbykyrkan.com) avvisade anonymt via (info@husbykyrkan.com) utan kommentar.

 

Frälsningsamén i Örnsköldsvik (http://www.fralsningsarmen.se/ornskoldsvik) avvisade anonymt via (ornskoldsvik@fralsningsarmen.se) utan kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 28 Oct 2015 00:24

 

856:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges svenska pastorsdjävlar

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 20 Oct 2015 23:52

 

855:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges och satans homosexaccepterande pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.

 

En svensk kyrko-diakon Malin Molin (malin.molin@equmeniailerum.se, malin.molin@lerum.missionskyrkan.se) i någon av kyrkorna i Göteborgstrakterna avvisade via e-post adress från Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se), utan förklaring.

 

 

 

Date: Wed, 14 Oct 2015 11:24

 

854:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges okristliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 9 Oct 2015 23:56

 

853:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenska kyrka.

 

Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det djävligt svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade Torsten via en av kyrkans anställda; Carina Cederborg (carina.cederborg@saron.se). Saronkyrkan antog tidigare församlingsmedlemmar som lever i homosexuella partnerskap, trots att Bibeln är kristallklar att utövande av homosexualitet är synd. Satans typiskt svenska pastorsdjävlar älskar politiskt korrekta synder, men hatar Guds definition av synd, utesluter oskyldiga kristna och hindrar kristna äktenskap.

 

 

 

Date: Wed, 30 Sep 2015 16:11

 

852:a  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 25 Sep 2015 00:03

 

851:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Tue, 15 Sep 2015 20:15

 

850:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter, och inbjöds/kommenterades av en omvändande svensk pastor.

 

United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) församlingsplanterare (http://nyakyrkor.se) i Malmö avvisade Torsten via dess kreatör Magnus Persson (mp@united.nu), utan att förklara varför. Magnus Persson är en av kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net) som också har en tydlig koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin Hill Sect (korrekt stavat Hill Song: https://hillsong.com/family). I samtliga HillSect-kyrkor där Torsten har besökt har dess pastorer uteslutet Torsten, med lögner, förtal eller med simpel vägran att ange orsak till uteslutning (http://www.kyrkor.be/Tokyo-Lifehouse-Church-Japan.htm). Också andra människor varnar för ytliga och falska HillSects kyrkliga underhållningsindustri: (http://hillsongchurchwatch.com). Magnus Persson var en av de ursprungliga ledarna i Karismasekten (Stockholm Karisma Center); den svenska kyrkan som initierade samtliga kyrkors uteslutning av Torsten i Sverige och globalt, men Magnus Persson var inte direkt involverad i Karismasekten vid tidpunkten för dess uteslutning mot Torsten.

 

Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Equmeniakyrkan, anonymt avvisade Torsten via (info@equmeniailerum.se) utan att ange någon förklaring.

 

En pastor i Göteborgsområdet svarade trevlig och inbjudande, men samtidigt också med indikationer om att pastorn inte har tillräckligt förstått allvaret; att varje kyrkligt anställd som har mottagit min vädjan om hjälp men som har valt att avvisa eller att ignorera vädjan, faktiskt syndar mot Gud. Dessa avvisande/ignorerande svenska pastorers agerande vittnar om att satan styr pastorerna i Sverige i verkligheten angående deras avvisanden, emedan samma svenska pastorer i bästa fall kan tala om Gud på söndagar. Detta första undantag till pastor i Sverige bad nu om förlåtelse att han tidigare hade ignorerat Torsten. Denna pastor framförde önskan om att inte exponeras, vilket jag respekterar i detta fall.

 

 

 

Date: Tue, 8 Sep 2015 12:07

 

849:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 4 Sep 2015 23:26

 

848:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre djävliga svenska kyrkor.

 

Filadelfiaförsamlingen i Sorsele (http://pingst.sorsele.org) avvisade anonymt via (info.pingst@sorsele.org) utan kommentar eller förklaring.

 

Sannerudskyrkan i Kil (http://sannerudskyrkan.se) avvisade anonymt via (ungdomsledare@sannerudskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.

 

Frälsningsarmén Hisingskåren i Göteborg (http://www.fralsningsarmen.se/hisingskaren) avvisade anonymt via (hisingskaren@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 25 Aug 2015 13:27

 

847:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

EFS-Kyrkan i Skellefteå (http://www.efskyrkan.nu) avvisade Torsten via kyrkans präst Lars-Martin Lund (lars-martin.lund@efskyrkan.nu) utan att förklara något skäl.

 

 

 

Date: Wed, 19 Aug 2015 13:31

 

846:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

 

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av sju svenskdjävliga representanter för kyrkor i Sverige.

 

Pingst.se tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) avvisade via dess utgivare Ulrika Ramstrand (Ulrika.Ramstrand@pingst.se), utan förklaring.

 

Norrmalmskyrkan (bögkyrkan) i Stockholm (http://www.norrmalmskyrkan.se) avvisade anonym via (info@norrmalmskyrkan.se) utan förklaring. Kanske är det viktigare för denna satans kyrka att viga homosexuella par än att välkomna kristna.

 

Pingstkyrkan Vilhelmina (http://vilhelmina.pingst.se) avvisade anonymt via (info@vilhelmina.pingst.se) utan förklaring, men det kan gissas att den avvisande personen är dess pingstpastor och föreståndare Rolf Söderberg.

 

Fiskebäckskyrkan i Göteborg (http://www.fiskebackskyrkan.se) avvisade via dess ungdomsledare Tim Jansson (tim@fiskebackskyrkan.se), utan förklaring.

 

Equmeniakyrkan Ljurhalla (https://ljurhalla.se) avvisade via dess ordförande Gun Vårhall (gun.varhall@tele2.se), utan förklaring.

 

Hovslätts Missionskyrka i Jönköping (http://hovslattsmissionskyrka.se) avvisade via dess pastor och församlingsföreståndare David Hjelmqvist (david.hjelmqvist@hovslattsmissionskyrka.se), utan förklaring.

 

Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se) tillhörande Equmeniakyrkan avvisade via dess ordförande Peter Cedergårdh (peter.cedergardh@equmeniailerum.se), utan förklaring.

 

 

 

Date: Tue, 11 Aug 2015 14:18

 

845:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 7 Aug 2015 12:31

 

844:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

ELM Roseniuskyrkan i Stockholm (http://roseniuskyrkan.se) avvisade Torsten utan förklaring via kyrkans svenska predikant Daniel Ringdahl (daniel.ringdahl@roseniuskyrkan.se).

 

 

 

Date: Fri, 31 Jul 2015 13:22

 

843:e  Vädjan om hjälp.

Till Sveriges/satans homosexaccepterande präster.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 25 Jul 2015 23:51

 

842:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga svenska pastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 20 Jul 2015 23:53

 

841:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 8 Jul 2015 14:26

 

840:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 4 Jul 2015 23:58

 

839:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges okristliga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt kyrkligt samfund.

 

Den svenska Katolska Kyrkans (http://www.katolskakyrkan.se) receptionist Elisabeth Kazinczy (elisabeth.kazinczy@katolskakyrkan.se) avvisade utan kommentar.

 

 

 

Date: Wed, 24 Jun 2015 11:43

 

838:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges sviniga kyrkopastorer.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 17 Jun 2015 23:58

 

837:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges hjärtlösa kyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 10 Jun 2015 00:21

 

836:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 05 Jun 2015 23:48

 

835:e  Vädjan om hjälp.

Djävulska pastorer i Sveriges kyrkor.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Sat, 30 May 2015 00:12

 

834:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska kyrkopräster.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Mon, 25 May 2015 01:25

 

833:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges antikristliga kyrkopräster

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 13 May 2015 00:22

 

832:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

Roseniuskyrkan i Stockholm (http://roseniuskyrkan.se) tillhörande trossamfundet Evangelisk Luthersk Mission (http://www.elmbv.se) reagerade via dess svenska predikant Martin Helgesson (martin.helgesson@roseniuskyrkan.se) med ett svenskt avvisande utan kommentar.

 

 

 

Date: Thu, 07 May 2015 01:41

 

831:a  Vädjan om hjälp.

Sveriges ondskefulla pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 30 Apr 2015 13:31

 

830:e  Vädjan om hjälp.

svenska pastorsdjävlarna

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Wed, 22 Apr 2015 19:56

 

829:e  Vädjan om hjälp.

Svenska pingstpastorsdjävlar.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.

 

Pingstkyrkan i Östersund (http://ostersund.pingst.se), via en svensk pingstpastor och pingstföreståndare, Niclas Forsberg (pastor@ostersund.pingst.se), pingstpastorsdjävligt avvisade med orden ”Hej Jag önskar att du tar bort Pingstkyrkan i Östersund från din mmaillista. Önskar dig lycka till Mvh Niclas Forsberg”. Naturligtvis kan jag inte önska Sveriges pingstkyrkodjävulskap ”lycka till” med dess fortsatta djävulskap, men jag hoppas självklart att de svenska pingstpastorsdjävlarna småningom omvänder sig från deras ondska och omänsklighet.

 

 

 

Date: Sat, 18 Apr 2015 23:52

 

828:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.

 

Pingstkyrkan Örnsköldsvik (http://www.pingst-ovik.se), via en svensk pingstpastor Nenna Åström (Nenna.Astrom@pingst-ovik.se), pingstpastorsdjävligt avvisade med orden ”Vill inte ha fler mail”.

 

Frälsningsarmén i Vilhelmina (http://www.fralsningsarmen.se/vilhelmina/) avvisade anonymt via (vilhelmina@fralsningsarmen.se) med dess frälsningsmilitanta svenska ord ”radera adressen tack.

 

 

 

Date: Wed, 08 Apr 2015 13:30

 

827:e  Vädjan om hjälp.

Sveriges omoraliska pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 03 Apr 2015 22:16

 

826:e  Vädjan om hjälp.

 

Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …  

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 27 Mar 2015 09:32

 

825:e  Vädjan om hjälp.

Djävulska präster i svenska kyrkor.

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Fri, 20 Mar 2015 00:13

 

824:e  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

 

 

Date: Thu, 12 Mar 2015 13:45

 

823:e  Vädjan om hjälp.

satans kyrkligt anställda

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svensk kyrkoanställd.

 

Fiskebäckskyrkan i Västra Frölunda (http://www.fiskebackskyrkan.se) tillhörande trossamfundet Svenska Alliansmissionen svarade via en av kyrkans anställda, Svante Wahlqvist (svante@fiskebackskyrkan.se), med avvisande svenska kommentarer. Den typiskt svenska kyrkorepresentanten skrev bland annat: ”Du är ju ett kapitel för sig. Jag gör som alla andra du anklagar - jag stänger mina öron. Jag vill inte ha någon kontakt med dig framöver. […] Har du verkligen så lite självinsikt att du inte kan problematisera ditt eget beteende?

 

 

 

Date: Thu, 05 Mar 2015 00:18

 

822:a  Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkopastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.

 

EFS-kyrkan i Skellefteå (http://www.efskyrkan.nu) avvisade anonymt (info@efskyrkan.nu), utan ytterligare kommentar.

 

 

 

Date: Tue, 24 Feb 2015 21:22

 

821:a  Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

Hej!

 

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …

Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …

 

&